Poradnik ESCO dla polskich Miast

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia obejmujące głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zakładającą kontraktowanie efektu energetycznego. W poradniku przedstawiono najważniejsze informacje pomocne w udzieleniu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego uregulowanego zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych1 (dalej PZP), w modelu współpracy z przedsiębiorcą ESCO (ang. Energy Service Company). 

Pełna wersja poradnika do pobrania tutaj

Przegląd energetyczny budynku 

Przegląd energetyczny ma na celu ocenę efektywności energetycznej budynku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskazanie możliwości poprawy tego stanu przez realizację zaproponowanych usprawnień, jednak koszty i opłacalność rozwiązań określane są dopiero w audycie energetycznym. Istotnym warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci redukcji zużycia energii, jest zmiana sposobu użytkowania obiektu.

Więcej informacji o przeglądnie energetycznym tutaj