W naszym projekcie chcemy wspólnie z zainteresowanymi samorządami przygotować i przeprowadzić głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym trybie wykorzystuje się zasady umów o poprawę efektu energetycznego, gdzie spłata inwestycji następuje z oszczędności w kosztach energii. Samorządom zainteresowanym udziałem w projekcie oferujemy szkolenie oraz dofinansowanie doradztwa prawno-ekonomicznego i technicznego niezbędnego do przygotowania zamówienia publicznego, co w efekcie przyczyni się do rozpoczęcia postępowanie ukierunkowanego na wybór realizatora przedsięwzięcia

Celem projektu jest zwiększenie skali głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w miastach w Polsce. Drogą do osiągnięcia tego celu jest przetestowanie wszechstronnego produktu, który pomoże samorządom terytorialnym i firmom ESCO przygotować, sfinansować i prawidłowo przeprowadzić Umowy o poprawę Efektywności Energetycznej w formule ESCO. Produkt będzie obejmował instrument finansowy zawierający finansowanie prywatne i publiczne, zestaw standardowych dokumentów, takich jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, przepisy dotyczące zamówień publicznych, przewodnik dla inwestorów, standard techniczny i narzędzie oprogramowania do weryfikacji i rozliczania charakterystyki energetycznej wynikającej z umów zawartych między gminami, a firmami ESCO do głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

W ramach realizacji projektu będą podjęte następujące działania:
1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów takich jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, poradnik – baza wiedzy
2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji inwestycyjnych
3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
4. Szkolenia, warsztaty i pilotażowe doradztwo dla zainteresowanych samorządów