Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej?

Dziękujemy za udział w warsztatach edukacyjnych na temat „Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. Warsztaty które odbyły się 14 marca 2019 r.    w siedzibie Narodowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20

  

W trakcie spotkania zostały omówione przykłady projektów zrealizowanych w wymienionej formule, a uczestnicy  mieli możliwość spotkać się z podmiotami publicznymi, doradcami oraz partnerami prywatnymi, którzy posiadają doświadczenie w realizacji udanych projektów w obszarze głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

 

Program

Prezentacje:

1. Geneza projektu  – Andrzej Wiszniewski, Prezes NAPE S.A.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach termomodernizacyjnych. Kontraktowanie efektu energetycznego w formule ESCO  – Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Strategii w Instytucie PPP

W prezentacji: definicja partnerstwa publiczno-prywatnego, strony przedsięwzięć PPP, elementy współpracy typu PPP/koncesyjnego na tle innych instrumentów, akty prawne regulujące zagadnienia współpracy typu PPP w UE i w Polsce, wskazanie rozporządzeń i ustaw, stan prawny na 2019 r. – najważniejsze problemy praktyczne.

3. Prawidłowa ocena stanu technicznego budynków. Założenia do prawidłowego audytu energetycznego – Jerzy Kwiatkowski, Kierownik Działu Analiz Energetycznych Budynków Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

4. Jak uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości? Moc bierna przy modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – Andrzej Englert, ekspert ds. oceny instalacji i źródeł zasilania w energię elektryczną 

W prezentacjach: jak przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku aby określić racjonalny zakres modernizacji budynku, jak wydzielić prace modernizacyjne możliwe do sfinansowania przez firmę ESCO w formule PPP.  Jakie prace są niezbędne aby uzyskać zakładany efekt oszczędnościowy i uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości.

5. Informatyczne rozwiązania wspierające proces energetycznego planowania i zarządzania w JST – Bartosz Marciniak, Prezes PROMAR Sp. z o.o.

W prezentacji: Doświadczenia z realizacji projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zrealizowanych w formule ESCO