Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej?

Zapraszamy do udziału w Warsztacie „Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej”, który odbędzie się 26 kwietnia  2019 r.    w  Poznaniu. 

  

W trakcie spotkania zostaną omówione przykłady projektów zrealizowanych w wymienionej formule, a uczestnicy  mieli możliwość spotkać się z podmiotami publicznymi, doradcami oraz partnerami prywatnymi, którzy posiadają doświadczenie w realizacji udanych projektów w obszarze głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 

 

Aby wziąć udział w Warsztacie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres radoslaw.szczesniak@ippp.pl

Materiały do pobrania:

Program

Prezentacje:

1.Jak prawidłowo przygotować, przeprowadzić oraz zweryfikować rezultaty inwestycji? Prawidłowa ocena stanu technicznego budynków. Założenia do prawidłowego audytu energetycznego – Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

W prezentacji: jak przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku, aby określić racjonalny zakres
modernizacji; jak wydzielić prace modernizacyjne możliwe do sfinansowania przez firmę ESCO w ppp. Jakie prace
są niezbędne, aby uzyskać zakładany efekt oszczędnościowy i uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości.

2.  Informatyczne rozwiązania wspierające proces energetycznego planowania i zarządzania JST (prezentacja zostanie udostępniona w późniejszym terminie) – Bartosz Marciniak, Prezes PROMAR Sp. z o.o.

W prezentacji: Doświadczenia z realizacji projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zrealizowanych w formule ESCO

3. Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach termomodernizacyjnych. Kontraktowanie efektu energetycznego w formule ESCO  – Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Strategii w Instytucie PPP

W prezentacji: definicja partnerstwa publiczno-prywatnego, strony przedsięwzięć PPP, elementy współpracy typu PPP/koncesyjnego na tle innych instrumentów, akty prawne regulujące zagadnienia współpracy typu PPP w UE i w Polsce, wskazanie rozporządzeń i ustaw, stan prawny na 2019 r. – najważniejsze problemy praktyczne.

Warsztat zrealizowany przy współpracy: